Bakteria Borrelii

Boreliozę powoduje szczególny gatunek bakterii – krętki (łac. Spirocheta). Krętki są jedną z najstarszych gatunków bakterii istniejących na Ziemi – istniały miliardy lat przed człowiekiem.

Istnieje osiem biologicznych rodzajów krętków: Borrelia, Brachyspira, Brevinema, Christispira, Leptonema, Leptospira, Spirochaeta, Treponema. Rodzaj krętka, powodujący boreliozę należy do rodzaju Borrelia. Boreliozę wywołują najczęściej: Borrelia burgdorferi, Borrelia afzalii oraz Borrelia garinii. Dotychczas zostały zidentyfikowane te trzy główne organizmy, ale coraz więcej wspomina się o innych, które również mogą i powodują zakażenia wśród ludzi. Dodatkowo zostały zidentyfikowane: B.lonestari, B.valaisiana, B.andersonii, B.japonia, B.lusitanie, B.turdae, B.tanukii, B.spielman oraz B.bassettii. Ponieważ te różne mikroorganizmy powodują infekcję typu boreliozowego uważa się je za część grupy boreliozy z Lyme. Ta grupa organizmów powodujących boreliozę uważana jest za Borrelia burgdorferi sensu lato (sensu lato znaczy „w szerokim znaczeniu”, w skrócie Bbsl). Borrelia burgdorferi, jeżeli mówi się tylko o niej, często nazywana jest Borrelia burgdorferi sensu stricte (sensu stricte znaczy „w dosłownym znaczeniu”, w skrócie Bbss).

Borrelia burgdorferi uważana jest za podstawowy czynnik boreliozy w Stanach Zjednoczonych, a Borrelia afzalii oraz Borrelia garinii w krajach europejskich i azjatyckich. Ponadto uważa się, ze Borrelia burgdorferi stanowi podstawowy czynnik artretyzmu, Borrelia afzalii problemów dermatologicznych, a Borrelia garinii jest podstawowym czynnikiem neuroboreliozy. Jednak te stwierdzenia są zbyt uproszczone i często niedokładne. Mimo, że Borrelia burgdorferi częściej występuje w Stanach Zjednoczonych, a inne w Europie i Azji, to wszystkie występują na wszystkich trzech kontynentach, a zakażenie więcej niż jednym rodzajem bakterii zdarza się często. Ponadto wszystkie potrafią powodować objawy o różnym charakterze. Nie ma ograniczeń związanych z kontynentami. Wszystkie gatunki Borrelii są chorobotwórcze.

Krętki boreliozy są przenoszone głównie przez kleszcze, ale nie jest to jedyna droga rozprzestrzeniania się tych bakterii. Żywe krętki zostały również wykryte u komarów, roztoczy, pcheł oraz gryzących much. Ponadto badania wskazują, iż zaraźliwe krętki występują w kobiecym mleku, moczu czy nasieniu osób chorych na boreliozę. Tym samy istnieje ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego – z matki na dziecko.

Krętki boreliozy (choroby z Lyme) są spiralnego kształtu i w takiej formie dostają się do żywych tkanek. Łatwość poruszania się oraz ogólna morfologiczna struktura krętków pozwala tym mikroorganizmom kolonizować wysoce lepkie środowiska, takie jak tkanki łączne czy tkanki kolagenowe stawów, które powstrzymują ruch innych bakterii. Jest to część ich specyficznej charakterystyki. Ponadto przenoszenie przez nasienie do tkanek pochwy jest czymś, co jest wyjątkowo łatwe dla krętków boreliozy. Chociaż jeszcze nie zostało to jeszcze dokładnie przebadane, dotychczasowe prace badawcze wskazują na to, iż współczynnik zakażeń wśród par małżeńskich jest znacznie wyższy niż wynika to ze statystycznych średnich. Przyjęto, że dzieje się tak, gdyż pary małżeńskie mieszkają w podobnym, obarczonym kleszczami środowisku. Należy jednak brać pod uwagę możliwość zakażenia drogą płciową.

Dodatkowo organizmy Borrelii potrafią szybko zmieniać własną strukturę genetyczną w odpowiedzi na presję środowiska.

Naukowcy maja trudności w prowadzeniu badań nad tą grupą bakterii, dlatego też tak mało o nich wiemy. Bakterie Borrelii są bowiem „wymagające”, co znaczy, że niechętnie poddają się hodowli in vitro w laboratoriach i są szczególnie wymagające, jeśli chodzi o rodzaj pożywek. Hodowla krętków oraz środki jej utrzymania są bardzo skomplikowane, czasochłonne i kosztowne. Patologiczne krętki mają również zdolność do łatwych deformacji, co krzyżuje standardowe czynności badawcze. Ponadto krętki rosną bardzo powoli. W odróżnieniu do wielu bakterii, które dokonują podziału co około dwadzieścia minut, u krętków trwa to 8-10 godzin.

Krętki boreliozy w niekorzystnych dla nich warunkach poddają się transformacji formy fizycznej. Zmieniają się w formę cyst, z której wyłaniają się w czasie, kiedy warunki do ich funkcjonowania poprawią się. Krętki potrafią zamknąć się w formie cyst już w przeciągu jednej minuty. W takiej formie zachowują zdolność do życia do 10 miesięcy i są w stanie przetrwać zamrażanie i odmrażanie, zachowując zdolność do zakażenia. Powrót do poprzedniego, ruchomego stanu zaczyna się w niecałą godzinę i może zająć do sześciu tygodni.

Borelioza jest chorobą coraz częściej spotykaną oraz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W Stanach Zjednoczonych jest to najbardziej rozpowszechniona choroba, rozprzestrzeniana przez nosicielstwo. Wpływ boreliozy na człowieka jest często bardzo poważny, a liczba ludzi zakażonych rośnie z roku na rok.

Źródło: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection.”

Więcej informacji: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection” (polskie wydanie książki: Stephen Harrod Buhner „Pokonać boreliozę naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej konfekcji”).