Borelioza u ludzi

Krętki Borrelii mają zadziwiającą zdolność do maskowania się w środowisku, w którym istnieją. Są bardzo wrażliwe na nawet drobne zmiany w środowisku zamieszkania. Możliwe jest to dzięki ich zdolności do chemotaksji, czyli wysokiej wrażliwości na drobne chemiczne zmiany – jedne je przyciągają, a inne odstraszają. Są tak czułe na nieznaczne zmiany chemiczne w ciele, że prawie natychmiast wyczuwają obecność czynników biochemicznych w momencie, kiedy kleszcz zaczyna żywić się krwią żywiciela. Jeżeli inny kleszcz, jeszcze nie zainfekowany, zaczyna korzystać z krwi zakażonego żywiciela, wiele z bakterii Borrelii od razu wpływa do jego układu krążenia.

Krętki boreliozy potrafią również identyfikować różne rodzaje komórek u żywiciela, by ułatwić sobie przenikanie do odpowiednich systemów gospodarza. Ta cecha umożliwia im wybranie preferowanego miejsca w tkankach, takich jak stawy, opony mózgowe, wodniste ciecze oka, tkanki serca czy rozmaite kolagenowe tkanki w ciele. Bakterie Borrelii zwykle żyją głębiej w tkankach niż inne rodzaje bakterii. Potrafią poruszać się znacznie szybciej w lepkich substancjach podobnych do kolagenu niż  w krwi.

Infekcja bakterią Borrelii powoduje zachwianie równowagi w immunologicznych kompleksach TH1 i TH2. Jeżeli w trakcie infekcji równowaga  TH1/TH2 jest prawidłowa, prowadzi to do lepszych wyników w leczeniu. Z kolei jakiekolwiek znaczne obniżenie produkowanego przez limfocyty TH1 interferonu –  gamma  pogarsza wyniki leczenia.

Uważa się, że istnieją trzy stadia boreliozy:

  • wczesna – w pierwszych dniach albo tygodniach po zakażeniu
  • wczesna rozproszona – tygodnie i miesiące po zakażeniu
  • późna – miesiące lub lata po zakażeniu.

We wczesnym stadium rozproszenie krętków jest niewielkie w organizmie, a jedynym objawem może być rumień wędrujący (lecz rumień nie występuje w każdym przypadku infekcji). W drugim stadium choroba zaczyna się rozprzestrzeniać, chociaż nie jest jeszcze chronicznie ugruntowana.  W późnym stadium choroba penetruje różne części ciała i stabilizuje się jako choroba  chroniczna.

Jednakże pogląd ten jest zbytnio uproszczony, gdyż przebieg choroby znacząco różni się u różnych osób. Późne stadium może pojawić się w przeciągu kilku miesięcy od zainfekowania, podczas gdy u niektórych pojawia się dopiero po upływie lat. Bardzo niewielu ludzi doświadcza klarownego rozgraniczenia tych trzech stadiów zakażenia. Bakterie Borrelii w niecałe trzy dni po zainfekowaniu pojawiają się w wodnistych cieczach oka  i w centralnym układzie nerwowym.

Różnice odnośnie leczenia prawie zawsze dotyczą wczesnego rozproszenia a późnego stadium choroby. Późniejsze leczenie jest ostrzejsze, lecz nie oznacza to, że jest lepsze w skutkach.  Z upływem czasu krętki przystosowują się do żywiciela, w którym się znajdują i dostosowują się do jego odpowiedzi immunologicznej. Zmianie ulega również ich genotyp, w związku z czym tworzą potomstwo już przystosowane do przeżycia w tym szczególnym środowisku. Powoduje to trudności w usunięciu zakażenia, a często terapia w tym stadium jest długotrwała, wykorzystując mocne leki lub ich duże dawki.

Objawy boreliozy niekiedy znacznie się różnią u różnych osób. Niektórzy mają  bardzo słabe objawy i poprawa następuje szybko, podczas gdy inni, od samego początku, maja ostre objawy, a poprawa następuje tylko czasowo albo z wielkim trudem, nawet przy zastosowaniu najsilniejszych antybiotyków.

Zakażenie bakterią Borrelia burgdorferi mają tendencję do bardziej toksycznych i zapalnych infekcji w tkankach, szczególnie stawów i kolan. Artroza boreliozowa jest w tym przypadku bardzo rozpowszechniona. Borreliza afzelii częściej wywołuje chroniczną atrofię skóry. Borrelię garinii uważa się zaś odpowiedzialna za większość przypadków neuroboreliozy. Borreliza afzelii i Borrelia garinii są w stanie przetrwać przystosowawczą reakcję immunologiczną w większym stopniu i pozostać w skórze oraz w systemie immunologicznym w znacznie większych ilościach niż Borrelia burgdorferi.

Źródło: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection.”

Więcej informacji: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection” (polskie wydanie książki: Stephen Harrod Buhner „Pokonać boreliozę naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej konfekcji”).