Ehrlichia – charakterystyka bakterii

Ehrlicha to gramm-ujemne bakterie, zazwyczaj atakujące białe komórki krwi – leukocyty. Choroby przez nie wywołane noszą nazwy pochodzące od rodzaju leukocytów, które atakują. Są to: ludzka ehrlichioza granulocytarna (HME) – wywołana przez Anaplasme phagocytophila (dawniej zwana jako  Ehrlicha phagocytophila), atakująca neutrofile oraz ludzka ehrlichioza monocytarna (HME) – wywołana przez Ehrlicha chaffeensis, która infekuje leukocyty mononuklearne (monocyty i makrofagi). Czasami zdarza się również zakażenie innymi gatunkami, takimi jak: Ehrlicha Ewingi oraz Ehrlicha sennetsu.

Objawy infekcji Ehrlichą:

 • gorączka, ból głowy (90%)
 • ból mięśni (85%)
 • bóle stawów (70%)
 • złe samopoczucie (70%)
 • trombocytopenia (68%)
 • leukopenia (60%)
 • hiponatremia – niedobór sodu (40%)
 • nudności (40%)
 • wymioty (40%)
 • powiększenie wątroby śledziony (30%)
 • zaburzenia umysłowe (20%)
 • wysypka skórna (10%)
 • światłowstręt
 • szmery skurczowe serca
 • zapalenie spojówek
 • czerwony brodawkowaty język
 • zapalenie gardła
 • wrzody w okolicy narządów płciowych lub jamy ustnej
 • nienormalny chód.

Podobnie jak w przypadku babezji, koinfekcja Ehrlichą towarzysząca boreliozie powoduje nasilenie objawów chorobowych, m.in. gorączki, dreszczy i duszności. W badaniach na myszach wykazano, że w koinfekcji Ehrlicha z Borrelią zmienia się odpowiedź immunologiczna, zwiększa się negatywne oddziaływanie patogenów na organizm oraz zwiększa się  zaostrzenie objawów zapalenia stawów. Koinfekcja nasila hamowanie wydzielania interleukiny 2 (IL-2) w śledzionie, przyczynia się do zwiększenia produkcji interleukiny 4 (IL-4) oraz zmniejsza produkcja intergeronu gamma (IFN-gamma). Zjawisko to występuje w znacznie większym stopniu niż w przypadku infekcji każdą z bakterii z osobna. Ehrlicha zwiększa produkcję limfocytów T i B w śledzionie, przy czym zwiększa się produkcja limficytów T CD4+, a zmniejsza się  liczba komórek T CD8+.

Rozpoznanie Ehrlichii nastręcza wiele trudności, jeżeli lekarz nie jest zaznajomiony z chorobą. Należy ją podejrzewać i wykonać odpowiednie testy u chorych na boreliozę.

Stwierdzono dużą  wrażliwość Ehrlichii na zmiany interferony gamma w organizmie. Najlepszym lekiem ziołowym pobudzającym wytwarzani interferonu gamma jest Traganek błoniasty (łac. Astragalus), dlatego został on włączony do schematu leczenia koinfekcji Ehrlichą.