Polityka prywatności 

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązuje się ją chronić, przestrzegając niniejszej polityki prywatności zgodniej z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejszym przedstawiamy naszą politykę prywatności. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności. Termin „Strona Internetowa” oznacza stronę internetową www.buhner.pl .

 

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaje informacji i danych, które możemy od Państwa zbierać i które Państwo mogą nam przekazywać podczas odwiedzania lub użytkowania naszej Strony Internetowej oraz nasze praktyki związane ze zbieraniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, ochroną i ujawnianiem takich informacji i danych.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji i danych, które zbieramy:

 • na Stronie Internetowej lub przez nią;
 • w formie korespondencji e-mailowej lub innej korespondencji elektronicznej ;
 • kiedy tworzą Państwo konto na Stronie Internetowej;
 • kiedy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych newsletterów.

 

Proszę starannie zapoznać się z naszą polityką prywatności i zawartymi w niej zasadami i praktykami dotyczącymi Państwa informacji i danych oraz sposobu, w jaki się z nimi obchodzimy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nasze zasady i praktyki, nie powinni Państwo korzystać z naszej Strony Internetowej. Odwiedzając Stronę Internetową lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejszą politykę prywatności.

 

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo modyfikowana. Jeżeli nadal będą Państwo korzystać ze Strony Internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian, zostanie to uznane za wyrażenie zgody na takie zmiany, więc proszę regularnie sprawdzać, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana.

 

Zarządzający danymi

Wszelkimi danymi osobowymi przekazanymi lub zebranymi na niniejszej Stronie Internetowej zarządza Healthylife S.C, z siedzibą: ul. Wolności 101, 41-500 Chorzów, dane kontaktowe: email: kontakt@buhner.pl, nr telefonu: 603 624 177.

 

Dane osobowe

 

 

W czasie korzystania ze Strony Internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Strony Internetowej. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

Adres IP: Rejestrujemy Państwa adres IP, z którego odwiedzają Państwo naszą Stronę Internetową. Pozwala on jedynie na zidentyfikowanie dostawcę łącza (ISP) i nie zawiera żadnych informacji o Państwu jako jednostce. Wykorzystujemy te informacje aby lepiej zrozumieć, skąd pochodzi trafiający do nas ruch sieciowy.

 

Dane dzieci: Nasza Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej szesnastego (16) roku życia i prosimy osoby młodsze, aby nie podawały swoich Danych Osobowych przez naszą Stronę Internetową. Nie zbieramy świadomie informacji i danych od dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia bez zgody rodziców.

 

Cookies: Strona Internetowa wykorzystuje technologię cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszgo serwisu.

 

Google Analytics: Storona Internetowa korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy oglądalności Strony Internetowej. Usługę udostępnia Google, Inc. („Google”) Funkcjonalność Google Analytics oparta jest o mechanizm cookies, czyli plików umieszczanych na komputerze użytkownika Strony Internetowej w celu umożliwienia serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. A na podstawie tych danych – na doskonalenie użyteczności, architektury i funkcjonalności Strony Internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z serwisu przez jego użytkownika (m.in. jego adres IP) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 

Udostępnianie informacji

 

Healthylife S.C. nie będzie udostępniał Pańswa danych osobowych w celach marketingowych żadnym spółkom nie należącym do Healthylife S.C.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

 

Podjęliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą lub przed ich przeglądaniem, wykorzystywaniem, modyfikowaniem lub ujawnianiem przez niepowołane osoby. Wszystkie informacje i dane, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na bezpiecznych serwerach, chronionych przez firewalle. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie Państwa danych na te serwery.

Bezpieczeństwo Państwa danych zależy także od Państwa. Jeżeli ustalili Państwo hasło do logowania na naszej Stronie Internetowej, odpowiadają Państwo za zachowanie go w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać nikomu swojego hasła.

Niestety przesyłanie informacji i danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych przesłanych na naszą Stronę Internetową. Każde przesłanie danych odbywa się na Państwa ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obejście ustawień prywatności ani zabezpieczeń na Stronie Internetowej.

 

Dostęp i aktualizacja danych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. e) prawo do przenoszenia danych.

 

Zapraszamy do zapoznania się w dowolnym momencie z danymi, które na Państwa temat przechowujemy, oraz do wprowadzenia ewentualnych poprawek tak, aby były aktualne.

Aby zapoznać się z przechowywanymi danymi osobowymi skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@lymeherbs.pl podając imię, nazwisko i adres (w celu weryfikacji).

 

Wycofanie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie

zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody

nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego

 1. Wycofanie zgody odbywa się poprzez pisemne wyrażenie chęci wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przesłane drogą elektroniczną na adres: kontakt@lymeherbs.pl lub drogą pocztową na adres: Healthylife S.C. ul. Wolności 101, 41-500 Chorzów.

 

Firma może przechowywać dane osobowe klinta pomimo wyrażenia przez niego chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli zachodzą przypadki ograniczające to prawo, takie jak:

 • sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Czas przetwarzania danych osobowych klienta

Dane osobowe klineta będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza GDPR (RODO ,czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 

Zmiany niniejszej polityki

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą każdorazowo umieszczane na tej podstronie naszego serwisu internetowego.

 

Dane kontaktowe

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności i związanych z nią praktyk można kierować na: kontakt@buhner.pl