Unikatowość Borrelii

Bakterie Borrelii są niepodobne do prawie żadnych innych bakterii. Posiadają bowiem właściwości niezwykłe wśród bakterii(prokariotów), czyli cechy, które częściej łącza ją z eukariotam- organizmami bardziej skomplikowanymi, niebakteryjnymi formami życia, podobnymi do kleszczy oraz ludzi. Borrelia posiada linearne chromosomy, cytoszkielet oraz periplazmiczne rozłogi, które poprawiają i tak dużą ruchliwość oraz niezwykłą chemotaksję. Krętki te początkowo były klasyfikowane jako przedstawiciele pierwotniaków, a nie bakterie. Ponadto posiadają genetyczne bloki replikacji- DNA replikony, których nie ma żadna inna znana bakteria. Zalicza się je również do bardzo nielicznego grona organizmów, które nie potrzebują żelaza do życia. Najbliżej spokrewnione z Borrelią są krętki Treponema (wywołujące syfilis), ale nawet i one wykazują jedynie około 40 % podobieństwa w strukturze genomu.

Organizmy Borrelii mogą być postrzegane jako pośrednia forma życia pomiędzy bakteriami a bardziej skomplikowanymi pasożytami, gdyż posiadają właściwości obu. Krętki boreliozy działają podobnie do pierwotniaków czy pasożytów, z powodu struktury ich metabolizmu. Są one bowiem zdolne do minimalnego metabolizmu, a wszystkie kwasy tłuszczowe, nukleotydy, kofaktory enzymowe muszą być pobierane od żywicieli. Dlatego też nie są w stanie żyć poza organizmem żywiciela. Krętki boreliozy mają również elastyczność bakterii, która umożliwia im szybką zmianę ich struktury genowej. Wykorzystują tą zdolność by uchronić się przed działaniem antybiotyków oraz lepiej dostosować się do nowych żywicieli, takich jak ludzie, unikający tym samym działania systemu immunologicznego człowieka.

Źródło: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection.”

Więcej informacji: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection” (polskie wydanie książki: Stephen Harrod Buhner „Pokonać boreliozę naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej konfekcji”).