Yersinia

Yersinia to niewielka pałeczka Gram-ujemna należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Spośród 10 znanych gatunków pałeczek Yersinia, jedynie trzy są groźne dla człowieka: Yersinia enterocolitica, Yersinia paratuberculosis, Yersinia pestis.  Yersinia enterocolitica jest najczęściej przyczyną zapalenia jelita cienkiego i grubego (enterocolitis), natomiast zakażenia Yersinia pseudotuberculosis przebiegają najczęściej w postaci zapalenia węzłów krezkowych (adenitis mesenterica).

Drobnoustrój ten znajduje się w przewodzie pokarmowym wielu gatunków zwierząt: ssaków (gryzoni, zwierząt gospodarskich – szczególnie świń, psów, kotów, dzikich zwierząt) oraz ptaków. Często skażenie Yersinią dotyczy produktów mleczarskich (mleko, lody). Zdolność Y. enterocolitica do wzrostu w temperaturze 4°C powoduje, że przechowywane w chłodniach mięso może być źródłem infekcji. Nie zabija ich żadna obróbka termiczna, dlatego gotowanie, pieczenie czy smażenie nie niszczy bakterii.

Objawy infekcji Yersinią

Pałeczki Yersinia po wtargnięciu do organizmu przez przewód pokarmowy namnażają się w układzie siateczkowo-środbłonkowym, głownie w węzłach chłonnych jamy brzusznej, stąd też główne objawy dotyczą przewodu pokarmowego. Y. enterocolitica często jest rozpoznawana jako przyczyna biegunki i bólów brzucha.

Do objawów często towarzyszących jersiniozie należy reaktywne zapalenie stawów oraz rumień guzowaty zlokalizowany na wyprostnych częściach kończyn. Objawy te pojawiają się po kilku tygodniach od zakażenia.

Istnieje również związek zakażenia pałeczkami Yersinia z rozwojem innych chorób z autoagresji (np. choroby Hashimoto).