Trudności w leczeniu boreliozy

bakteria borrelia 300x200 1Wielu z nas zastanawia się co takiego wyjątkowego jest w bakterii Borrelii, że tak ciężko jest ją zwalczyć. Przecież to bakteria i jesteśmy przyzwyczajeni, że większość infekcji bakteryjnych zwalcza się w ciągu niedługiego czasu za pomocą antybiotyku i po dwóch tygodniach już możemy zapomnieć o tym że chorowaliśmy. Z bakterią Borrelii jest jednak inaczej. To przebiegła i „inteligentna” bakteria, która wykorzystuje wiele złożonych mechanizmów by przetrwać w naszym organizmie, namnożyć się, kamuflować się przed atakiem układ odpornościowego, wywołać wiele złożonych objawów imitujących przeróżne choroby, nie mówiąc już o znanej i powszechnej zdolności wykształcenia antybiotykooporności. Bakteria Borrelii potrafi zawładnąć naszym życiem i naszym umysłem. To bakteria, której nie należy ignorować. Nie należy lekceważyć dolegliwości, które odczuwamy, nie należy wierzyć gdy ktoś nam mówi, że jesteśmy hipochondrykami, nie dajmy sobie wmówić, że borelioza to wymysł. Poznajmy przeciwnika, z którym chcemy rozpocząć walkę, walkę o zdrowie, walkę o powrót do normalności.

W dużym skrócie pragniemy tu i teraz  zarysować Ci ten problem by zachęcić do pogłębienia wiedzy na temat tej przebiegłej bakterii, jaką jest krętek boreliozy.

Od wielu lat bada się mechanizm działania bakterii Borrelii. Problem nagłaśniają znane autorytety jak Buhner czy Horowitz, ale też autorzy licznych prac naukowych. To dzięki nim zaczynamy rozumieć złożoność tej bakterii.

Stephen Buhner rewelacyjnie i bardzo obszernie opisuje charakterystykę bakterii Borrelii oraz jej mechanizm działania i atakowania poszczególnych tkanek i struktur w organizmie. Aby pogłębic wiedzę na ten temat odsyłamy do książki Stephen Harrod Buhner “Leczenie boreliozy. Naturalne leczenie boreliozy i jej koinfekcji – chlamydiozy oraz riketsjoz z grupy gorączki plamistej. Wydanie drugie”. Książka dostępna tutaj

Oto zebrana z wielu źródeł mała dawka wiedzy w pigułce przybliżająca problematykę jaką stwarza bakteria Borrelii.

Skąd wynikają trudności w leczeniu boreliozy?

1.Krętki boreliozy mogą przybierać rozmaite kształty dzięki czemu nie są rozpoznawane przez system odpornościowy.

Bakteria Borreli to szczególny rodzaj bakterii – krętki o spiralnym kształcie. Bakteria te w niekorzystnych warunkach otoczenia np. w środowisku skażonym antybiotykiem, potrafi odrzucić ścianę komórkowe i przekształcić się z postaci spiralnej w formę kulistą. Forma kulista, zwana formą L, jest nierozpoznawana przez komórki układu odpornościowego gdyż pozbawiona jest antygenów, po których można by je było poznać. Ponadto w zaledwie w ciągu jednej minuty potrafią się otorbić i przekształcić się w formę cysty. Forma cysty to forma przetrwalnikowa dzięki której potrafią przetrwać niekorzystne warunki otoczenia. Otorbione krętki, bez przemiany materii i podziału, mogą przetrwać co najmniej dziesięć miesięcy. Powrót do poprzedniego, stanu tj. formy spiralnej zaczyna się już w niecałą godzinę.

2. Bakteria Borrelii wytwarza pęcherzyki, zwane blebsem.

Zdolność wytwarzania blebsu przez krętki boreliozy to kolejny mechanizm wprowadza układu immunologicznego w błąd układ i odwraca jego uwagi. W największym skrócie ujmując blebs to drobne pęcherzyki zawierające głównie lipoproteiny OspA, OspB, OspC, które są silnymi induktorami reakcji zapalnych. Blebs powstaje z odcinka ściany komórkowej, która ulega egzocytozie i zostaje wysłany w głąb ludzkiego organizmu. Obecność tych pęcherzyków pozakomórkowo z czynnymi biologicznie lipopeptydami w zajętych tkankach przyczynia się do utrzymywania się stanu zapalnego nawet wtedy, kiedy nieobecne są formy bakterii zdolne do namnażania.

3. Bakteria Borrelii wykazuje duże powinowactwo do struktur kolagenowych.

Podstawowym źródłem pożywienia dla krętków boreliozy są struktury kolagenowe tkanek. Bakteria żerując w danej tkance uszkadza jej struktury kolagenowe co w efekcie przyczynia się do występowania objawów od strony zaatakowanego organu lub układu. Jeśli bakteria Borrelii zaatakuje tkankę w stawach to w efekcie dojdzie do zniszczeń stawów i powstawania zwyrodnień.  Jeżeli uszkodzi tkankę systemu nerwowego to pojawiają się objawy neurologiczne. Atakując serce przyczyni się do chorób serca, itd. Wyjaśnia to dlaczego jedna choroba może dawać  objawy od tak różnych narządów i układów. Niezwykle istotne jest więc ochraniać i regenerować struktury kolagenowe bo tylko takie działanie ochroni nasz organizm przed uszkodzeniami wywołanymi przez infekcję krętkami boreliozy.

Każdy objaw towarzyszący boreliozie ma więc podłoże w pierwotnym uszkodzeniu struktur kolagenowych danego narządu bądź układu. Jeżeli ochronisz struktury kolagenowe to objawy zaczną się wycofywać.

4. Bakterie Borrelii tworzą kolonie w postaci biofilmu.

Krętki boreliozy w niekorzystnych warunkach środowiska, w celu ochrony przed działaniem antybiotyków lub systemu immunologicznemu, są w stanie tworzyć agregaty i kolonie w postaci tzw. biofilmu.  Jest to forma odporności bakterii w odpowiedzi na niekorzystne warunki otoczenia.

Biofilm to agregaty mikroorganizmów. Patogeny tworzą struktury biofilmu w celu zapewnienia sobie ochrony przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Mikroorganizmy znajdujące się w strukturze biofilmu zanurzone są w egzopolimerycznej substancji (EPS) utrzymującej strukturę biofilmu. Biofilmy pokryte są warstwą ochronną, która składa się z mieszaniny pozakomórkowych substancji polimerowych wydzielanych przez komórki utworzone w błonie biologicznej. Struktury biofilmu przylegają do ludzkiej tkanki, w miejscach gdzie występują uszkodzenia tkanki i stany zapalne.  Co ciekawe, w obrębie biofimu bakterie mogą się swobodnie komunikować pomiędzy sobą, namnażać, przeprowadzać procesy życiowe takie jak metabolizm, synteza białka i naprawa DNA czy przekazywać nabytą odporność na antybiotyki. Często obrębie biofilmu mogą występować także inne gatunki drobnoustrojów. Bakterie tworzą biofilm za pomocą reakcja „quorum sensing”. Zjawisko quorum sensing to sposób komunikowania się drobnoustrojów pomiędzy sobą za pomocą specjalnych cząsteczek – związków chemicznych zwanych autoinduktorami. Zdolność do tworzenia biofilmu jest jedną z głównych strategii bakterii Borrelii wykorzystywanych do wieloletnich, chronicznych infekcji w przebiegu boreliozy.

Rozbicie biofilmu w takcie leczenia jest istotne, ale nie należy rozbijać go agresywnie. Zbyt agresywne rozbicie biofilmu może spowodować gwałtowne uwalnianie do organizmu chorego bakterii lub  fragmentów bakterii lub fragmentów biofilmu, niekiedy w dużej ilości. Jest to niekorzystne zjawisko gdyż może spowodować znaczne nasilenie objawów. Istnieje również ryzyko, że fragmenty te mogą przemieścić się w organizmie i zakorzenić w innej części ciała powodując pojawienie się nowych dolegliwości zdrowotnych.

Biofilmy tworzone przez bakterie Borrelii należy rozbijać powoli, stopniowo prowadząc do jego eliminacji. Dostępnych jest wiele ziół i suplementów, które efektywnie, ale w sposób łagodny rozbijają biofilm tworzony przez krętki boreliozy oraz hamują zjawisko quorum sensing.  Uniknie się w ten sposób ryzyka zbyt gwałtownego uwalniania się fragmentów biofilmu do organizmu. Buhner w swojej najnowszej książce opisuje zioła stosowane w celu rozbicia biofilmu.

5. Bakteria Borrelii indukuje kaskadę cytokin.

Cytokiny to małe cząsteczkami sygnalizacji komórkowej uwalniane przez układ immunologiczny oraz komórki glejowe układu nerwowego, które pełnią ważną rolę w odpowiedzi międzykomórkowej. To jedne z pierwszych substancji, które pojawiają się w wyniku uszkodzenia tkanki, ich wydzielanie wywoływane jest bezpośrednio przez czynnik uszkadzający między innymi patogen albo indukowane substancjami pochodzącymi z rozpadających się komórek. Dochodzi wówczas do uruchamiania się kaskady cytokin czyli dana cytokina może wpływać na wytwarzanie i działanie całego szeregu innych cytokin. Działanie cytokin wywiera silny wpływ na organizm. Bakterie Borrelii w trakcie infekcji indukują złożoną reakcję kaskady cytokin. W skrócie, bakteria inicjuje kaskadę cytokin, która prowadzi do rozpadu tkanki, co staje się źródłem wielu objawów u chorych na boreliozę. Istnieją zioła, które są specyficzne dla zakłócania kaskady cytokin, które organizm inicjuje w trakcie infekcji. Stosowanie specyficznych ziół zatrzymuje większość stanów zapalnych w organizmie i zakłóca zdolność patogenów do lokalizowania i wnikania do komórek docelowych oraz gromadzenia substancji odżywczych i rozmnażania. Jeśli zakłócimy bakteriom odżywianie i zdolność do reprodukcji, nie zdołają przeżyć w organizmie.

6. Bakterie Borrelii rozmnażają się niezwykle powoli.

W większość bakterii dzieli się raz na 20 minut, ale krętki boreliozy rozmnażają się niezwykle powoli – raz na 12 – 14 godzin.  Powolne namnażanie sprawia, że bakterie Borrelii są mniej podatne na antybiotyki, gdyż większość antybiotyków działa na tworzące się ściany komórkowe w trakcie fazy dzielenia i namnażania. Dodatkowo w niekorzystnych warunkach środowiska krętki boreliozy potrafią przetrwać dłuższy czas w stanie spoczynku, nie dzieląc się. Cykl rozmnażania następuje więc raz na 28 dni. Bakterie, które dzielą się co 20 minut, można zwalczyć antybiotykami w ciągu tygodnia lub dwóch, tak więc by uzyskać ten sam efekt w przypadku krętków boreliozy, należałoby zażywać antybiotyki codziennie przez okres aż półtora roku.

7. Krętki boreliozy uszkadzają komórki odpornościowe.

Bakterie Borrelii posiadają zdolność adhezji, czyli zdolność przyczepiania się do komórek ciała oraz do komórek odpornościowych – limfocytów B. Bakteria za pomocą enzymów tworzy otwór w ich ścianach komórkowych, niszczy jądro komórkowe, a następnie używa powłoki komórkowej jako swego rodzaju “maski”. Jest to strategia bakterii dzięki której udaje jej się uniknąć rozpoznania przez komórki układu odpornościowego. Krętki boreliozy atakują również komórki odpornościowe takie jak limfocyty T i komórki NK (anf. Natural Killer cell).

8. Krętki boreliozy mają zdolność zmiany struktury genów i białek powierzchniowych w celu uniknięcia ataku ze strony systemu odpornościowego.

Układ immunologiczny w momencie rozpoznania infekcji, zaczyna produkować przeciwciała przeciwko krętkom. Aby uniknąć ataku ze strony układu odpornościowego krętki boreliozy zaczynają zmieniać struktury błony komórkowej. W odpowiedzi na atak immunologiczny ekspresja  białka powierzchniowego OspC spada nawet 446.

Bakterie Borrelii zmieniają także cząsteczki na swojej powierzchni w taki sposób, że przypominają one cząsteczki własne organizmu żywiciela, maskując je przed komórkami układu odpornościowego. Jeśli pomimo tego organizm rozpozna je jako antygeny, to reakcja immunologiczna zwraca się nie tylko przeciw bakteriom, ale także przeciw tkankom organizmu żywiciela. Efektem takiego rozwój reakcji autoimmunologicznych, w których komórki układu odpornościowego atakują komórki własnego ciała, między innymi chrząstki, kości lub osłonki mielinowe.

Geny bakterii umożliwiają im nieustannie i bardzo szybko zmieniać ich cechy rozpoznawcze,
np. wahania pH, różnice temperatur czy środowiska wewnętrznego różnych organizmów, które zasiedlają.

9. Krętki boreliozy mają specyficzne ułożenie DNA.

Krętki boreliozy różni się od innych bakterii również układem cząsteczki DNA. U większości bakterii chromosomy pływają w cytoplazmie. Materiał genetyczny bakterii Borrelii rozmieszczony jest zupełnie w zupełnie inny sposób. Krętki boreliozy mają DNA ułożone wzdłuż wewnętrznej ściany błony komórkowej. Nie wyjaśniono jeszcze, w jaki sposób bakteria Borrelii zarządzają swoim materiałem genetycznym w trakcie podziału. DNA bakterii jest jednorodnie wklejone wewnątrz błony wewnętrznej niczym nylonowa pończocha. Komórka bakterii Borrelii zawiera wyjątkow dużą ilość plazmidów bo aż 21. Żadna inna bakteria nie zawiera tak dużej ilości plazmidów. Plazmidy to niewielkie owalne twory wyposażone we własne geny i mające zdolność przekazywania bakteriom informacji o układzie odpornościowym żywiciela oraz geny nadające bakterii oporność na antybiotyk.

10. Baktrie Borrelii mają wysoką wrażliwość chemotaktyczną.

Krętki boreliozy posiadają zdolność szybkiego usuwania toksyn antybiotykowych ze swych organizmów.

11. Krętki boreliozy osłabiają zdolności detoksykacyjne organizmu człowieka.

12. Bakterie Borrelii do życia nie potrzebują zbyt dużej ilości tlenu tlenu.

Krętki boreliozy mogą się ukryć przed komórkami układu immunologicznego w chrząstce, śródbłonkowej wyściółce naczyń krwionośnych, włóknach nerwowych oraz innych słabo ukrwionych, ubogich w tlen tkankach. Mała ilość tlenu nie jest ograniczeniem dla bakterii Borrelii.

 

Źródło:

“Leczenie boreliozy. Naturalne leczenie boreliozy i jej koinfekcji – chlamydiozy oraz riketsjoz z grupy gorączki plamistej. Wydanie drugie”. Stephen Harrod Buhner

„Borelioza i jej koinfekcje. Co można zronić by poczuć się lepiej. Leczenie opornych postaci boreliozy i chorób przewlekłych.” Dr Richard I.Horowitz

„Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze w aspekcie narażenia zawodowego. Poradnik dla lekarzy.” Pod redakcją Ewy Cisak i Jacka Zwolińskiego

„Borelioza I Współinfekcje Faq (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania” Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego